NƯỚC HOA Folle D'Amour

Sophie Paris Catalog số 21 (Chính thức ra mắt 15/07/2013)


Thứ Bảy, ngày 06 tháng 10 năm 2012

Đồng hồ Sophie Catalogue 16

CLICK TO ZOOM IMAGES


Đồng hồ Sophie BRACIA - WPU234 

Đồng hồ Sophie Echidna - WPU231 Đồng hồ Sophie JEMMA - WPU241
Đồng hồ Sophie JESSIE - LAL136


Đồng hồ Sophie KYRIE - WPU235Đồng hồ Sophie Minaj - LAL133


Đồng hồ Sophie Neo Rawnie - LAL129

Đồng hồ Sophie Pallas - WPU238

Đồng hồ Sophie Shaunne - GAL119

Đồng hồ Sophie Sparkles - WPU244

Đồng hồ Sophie  DEIMOS - GPU213

Đồng hồ Sophie  Oxy Lady - WPU210

Đồng hồ Sophie Laluna - SASL103

Đồng hồ Sophie  AARA - WPU232

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét